Meny
 
Tjen CashPoints når du handler på nett
1 CashPoint = 1 NOK

Takk for at laster ned CashPoints-knappen. HUSK AT DU OGSÅ MÅ SØRGE FOR AT TRACKEREN ER INSTALLERT I DIN NETTLESER, slik at du alltid blir varslet automatisk hver gang du kommer til en nettbutikk hvor du kan tjene CashPoints på kvalifiserte kjøp. Det er mange som har lastet ned CashPoints-knappen før deg, og dessverre var du ikke en av de 500 første denne gangen, men følg med på Reward eShop for andre spennende tilbud og kampanjer! God shopping!

Lukk

Takk for at du laster ned CashPoints-knappen. HUSK AT DU OGSÅ MÅ SØRGE FOR AT TRACKEREN ER INSTALLERT I DIN NETTLESER for å motta dine 100 bonus CashPoints. Din bonus vil da dukke opp i din Rewardkonto etter 14 dager. Når du har CashPoints-knappen installert, blir du automatisk varslet om at du kan tjene CashPoints i alle butikker som er tilknyttet eShop. God shopping!

Lukk

Takk for at du laster ned eShop CashPoints-knappen. HUSK AT DU OGSÅ MÅ SØRGE FOR AT TRACKEREN ER INSTALLERT I DIN NETTLESER, slik at du alltid blir varslet automatisk hver gang du kommer til en nettbutikk hvor du kan tjene CashPoints. Våre systemer viser at du allerede har installert CashPoints-knappen ved en tidligere anledning. Bonusen gjelder kun ved første gangs installasjon. Takk for at du fortsetter å bruke CashPoints-knappen, og følg med oss for andre spennende tilbud og kampanjer. God shopping!

Lukk

For å få automatisk varsling av CashPoints-opptjening hver gang du besøker en av Reward eShops butikker, må du åpne denne siden fra en pc.

Det er dessverre ikke mulig å få automatisk varsling om CashPoints-opptjening på mobil.

Få Reward eShop i nettleseren

Gå ikke glipp av muligheter for å tjene CashPoints!

Installer CashPoints-knappen i dag og få automatisk varsel i nettleseren din når du kan tjene CashPoints i over 100 nettbutikker.  • Automatisk varsel når du kan tjene CashPoints
  • Gå aldri glipp av CashPoints igjen
  • Enkel og gratis installasjon

Annen nettleser?
NB! CashPoints-knappen fungerer ikke hvis du har installert Windows Edge.


×

Sluttbrukeravtale for Norwegian Reward-verktøylinjen

Incentive Networks ("Lisensgiveren") leverer Norwegian Reward-tjenesten ("Tjenesten") og gjør sporingsprogramvaren for rabatt på kjøp via Norwegian Reward-verktøylinjen ("Software") tilgjengelig for brukere av Tjenesten. Ved å laste ned Programvaren samtykker du til vilkårene i denne Sluttbrukeravtalen.

Dine erklæringer. Du erklærer at du er minst 18 år gammel. Du erklærer og garanterer at du enten eier eller er autorisert bruker av datamaskinen som du installerer Programvaren på. Du samtykker i at du til en hver tid skal følge alle lokale, nasjonale og internasjonale lover, statutter, regler, bestemmelser, forordninger og liknende som gjelder bruk av Programvaren.

Lisens og oppdateringer. Lisensgiveren gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke Programvaren utelukkende til privat bruk og bare for å få tilgang til Tjenesten. Lisensgiveren forbeholder seg retten til å legge til ytterligere funksjoner i Programvaren når som helst, uten å be om godkjennelse fra deg. Lisensgiveren kan kreve at Programvaren på datamaskinen din oppdateres når en ny versjon av Programvaren utgis eller nye funksjoner blir tilgjengelig. Denne oppdateringen eller nye nedlastingen kan skje automatisk når du bruker Tjenesten. Lisensgiveren kan gjøre endringer i denne Sluttbrukeravtalen, og disse vil bli lagt ut på nettstedet for Tjenesten. Ved å fortsette å bruke programvaren bekrefter du at du godtar de reviderte vilkårene. Lisensgiveren er ikke på noen måte forpliktet til å støtte Programvaren. Lisensgiveren kan når som helst suspendere eller terminere denne lisensen og deaktivere Programvaren.

Restriksjoner. Du kan ikke utføre omvendt utvikling, dekompilering, demontering eller på andre måter prøve å utlede kildekoden for Programvaren av noen som helst årsak. Du kan ikke endre Programvaren på noen måte. Du kan ikke leie, selge, lease, underlisensiere, distribuere, tilordne, kopiere (bortsett fra en enkelt kopi til egen sikkerhetskopi), eller på noen måte overføre Programvaren eller bruke Programvaren til fordel for noen tredjeparter via noen form for outsourcing eller timeshare-ordning eller gjennom drift av noe tjenestebyrå. Du forstår at Programvaren er lisensiert og ikke solgt, og at Programvaren og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er reservert Lisensgiveren. Frivillig bruk. Programvaren sporer transaksjonene dine i forbindelse med at du bruker tjenesten, og rapporterer slik informasjon til Lisensgiveren for at du skal kunne få fordeler av Tjenesten. Programvaren kommuniserer også med Lisensgiverens servere, og Lisensgiveren kan innhente visse opplysninger om din bruk av Tjenesten (for eksempel IP-adresse, nettlesertype, refererende URL-adresse), men slike opplysninger omfatter vanligvis ikke personlig identifiserbare opplysninger, med mindre du har oppgitt disse til Tjenesten. Bruk av opplysninger samlet inn via Programvaren er underlagt Personvernpolicyen på Tjenestens nettsted. Det er frivillig å bruke Programvaren. Du kan slutte å bruke og avinstallere Programvaren når som helst. Du forstår at du ved å avinstallere Programvaren ikke vil ha tilgang til eller kunne bruke visse funksjoner i Tjenesten som krever bruk av Programvaren. Garantifraskrivelse LISENSGIVEREN LEVERER PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" OG "DER DEN ER", UTEN NOEN FORMER FOR VERKEN UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, NØYAKTIGHET ELLER BRUDD PÅ REGLER ELLER RETTIGHETER. BRUK AV PROGRAMVAREN SKJER PÅ EGEN RISIKO. LISENSGIVEREN GARANTERER IKKE AT EVENTUELLE FEIL I PROGRAMVAREN VIL BLI RETTET. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN UTGJØR EN VESENTLIG DEL AV DENNE AVTALEN. Unntakene over kan være ugyldige i jurisdiksjoner som ikke tillater unntak fra visse underforståtte garantier. I slike tilfeller skal alle gjeldende garantier være begrenset til en periode på 90 dager fra nedlastingsdatoen.

Eksportkontroll. Programvaren og den underliggende informasjonen og teknologien kan ikke lastes ned eller eksporteres eller re-eksporteres på andre måter (i) til (eller til en statsborger eller innbygger i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller noe annet land som USA har forbudt salg av varer til; eller (ii) til noen på følgende lister: Det amerikanske finansdepartementets SDN-liste (Specially Designated Nationals) eller det amerikanske handelsdepartementets liste Table of Deny Orders. Ved å laste ned eller bruke programvaren godtar du ovennevnte, og du erklærer og garanterer at du ikke befinner deg i, under kontroll av eller er statsborger eller innbygger i noe slikt land eller står oppført på noen slik liste, og at du ellers vil overholde alle gjeldende lover for eksportkontroll.

Begrensede rettigheter for USAs myndigheter Programvaren leveres med begrensede rettigheter. Bruk, duplisering eller fremlegging av USAs myndigheter er underlagt restriksjoner angitt i underavsnitt (c)(1)(ii) i klausulen om rettigheter i Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS 252.227-7013 eller underavsnitt (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software-Restricted Rights i 48 C.F.R. 52.227-19, i henhold til hva som er hensiktsmessig. Produsent er Incentive Networks, 618 Walnut Street, Suite 200, San Carlos, CA 94070. MED ENERETT I HENHOLD TIL COPYRIGHT-LOVENE I USA. I henhold til alle bestemmelser om offentlig fremlegging i samsvar med alle føderale, statlige eller lokale lover er opplysningene en forretningshemmelighet og proprietære kommersielle data og skal ikke fremlegges.

Ansvarsbegrensning. LISENSGIVEREN ELLER NOEN AV DERES AFFILIATES, MEDARBEIDERE, DISTRIBUTØRER, LEVERANDØRER, ANNONSØRER, DIREKTØRER, LISENSGIVERE ELLER AGENTER (SAMLET KALT "BESKYTTEDE PARTER") VIL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER, INKLUDERT JURIDISKE AVGIFTER, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN ELLER AV AT DU BRUKER ELLER FORHINDRES FRA Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM EN BESKYTTET PART HAR FÅTT INFORMASJON OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DE BESKYTTEDE PARTENES MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN VIL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE $100,00. Noen stater eller jurisdiksjoner tillater ikke unntak fra eller begrensninger av ansvaret for følgeskader eller tilfeldige skader, og i slike stater eller jurisdiksjoner skal de Beskyttede partenes samlede ansvar være begrenset til det maksimale omfanget som er tillatt ved lov.

Gjeldende lover og megling. Lovene i staten Connecticut vil styre denne Sluttbrukerlisensen, uten referanse til konflikter i lovprinsipper. FNs konvensjon om kontrakter for salg av varer gjelder ikke for denne Sluttbrukerlisensen. Alle krav eller tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Sluttbrukerlisensen mellom deg og Lisensgiveren, skal løses enkeltvis ved tvungen voldgift i samsvar med reglene til American Arbitration Association om voldgift i forbrukersaker og i samsvar med bestemmelsene om voldgift fastsatt i Vilkårene på nettstedet for Tjenesten. Ovennevnte skal ikke forhindre Lisensgiveren fra å søke såkalt injunctive relief (dom om forbud eller krav om bestemte handlinger) som Lisensgiveren er berettiget til.

Generelt. Denne Sluttbrukerlisensen, som endres fra tid til annen, utgjør hele avtalen mellom deg og Lisensgiveren med hensyn til emnet den omhandler. Hvis noen av bestemmelsene i den blir ansett som ugyldige, ulovlige eller ikke gjennomførbare, skal dette på ingen måte påvirke de resterende bestemmelsene. Ingen forsinkelse i eller unnlatelse av å gjøre noen bestemmelse i denne Sluttbrukerlisensen gjeldende skal føre til at slik bestemmelse blir ugyldig. Du kan ikke tilordne denne Sluttbrukerlisensen uten samtykke fra Lisensgiveren.

Bruk av Programvaren og all annen informasjon som samles inn, styres av Personvernpolicyen på nettstedet for Tjenesten.

×

Logg inn

Logg inn med din Reward-profil for å handle via Reward eShop.
Bli medlem her!

Handle

Handle i en av de mange nettbutikkene der du kan tjene CashPoints

Tjen CashPoints

Etter at du har fullført kjøpet i nettbutikken vil du motta dine CashPoints senest innen 90 dager (som oftest mye tidligere).

×

Mine favoritter

w