Meny
 
Tjen CashPoints når du handler på nett
1 CashPoint = 1 NOK

Betingelser

MERK: Ved å bruke Tjenesten bekrefter du at du godtar disse vilkårene.

Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc. leverer en shoppingtjeneste (Tjenesten) som samler ulike nettforhandlere som har affiliate-programmer. Når du registrerer deg for tjenesten og kjøper fra slike forhandlere via tjenesten, kan du opptjene en del av overskuddet fra affiliate-programmet som betales til Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., fra slike forhandlere.

1. Juridisk kontraktsalder. DU MÅ VÆRE EN PERSON PÅ 18 ÅR ELLER ELDRE. Medlemmer må være personer og bruke Tjenesten til personlig og ikke kommersiell bruk: ingen maskiner, skript eller automatiske tjenester kan brukes til å samle opp økonomiske fordeler som oppnås gjennom bruk av Tjenesten. Du kan bare ha én konto. Eventuelle duplikatkontoer vil bli annullert.

2. Affiliates (tilknyttede selskaper online). Nettforhandlerne i tjenesten (Affiliates) har godtatt å betale Incentive Networks, en divisjon i Webloyalty.com, Inc., en affiliate- eller henvisningsavgift når en bruker fra Norwegian Reward eShop-nettstedet gjennomfører et Kvalifiserende kjøp av varer eller tjenester fra slik Affiliate via Tjenesten. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., har godtatt å gi deg en del av avgiftene som mottas fra Affiliates for Kvalifiserende kjøp i samsvar med disse vilkårene (din Rabatt). I henhold til denne Avtalen vil et kjøp være et "Kvalifiserende kjøp" så snart alle vilkårene i tilbudet fra en Affiliate med hensyn til dette kjøpet, inkludert eventuell venteperiode, er oppfylt. CashPoints* kan ikke tildeles eller overføres til en tredjepart.

3. Avgiftsbetaling. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., vil sende deg CashPoints innen 15 dager etter slutten av kalendermåneden når Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., mottar betaling fra en Affiliate. Det er ditt ansvar å kontrollere kontoen din regelmessig for å sikre at rabatter er riktig kreditert og at kontosaldoen er korrekt. Hvis du ikke tror at en rabatt er riktig kreditert kontoen din, må du vente minst 30 dager, men ikke mer enn 90 dager, etter å ha utført et Kvalifiserende kjøp før du kontakter kundeservice for Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., via post. Rabatter som gis, kan justeres for returer, annulleringer og andre hendelser. Slike justeringer kan gjøres til kontoen din når som helst. Hvis du er uenig i noen justeringer som er gjort til kontoen din, er den eneste løsningen å trekke deg fra Tjenesten. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., forbeholder seg retten til å terminere alle kontoer ved misbruk eller bedrageriaktivitet, eller hvis du ikke lenger kan nås på angitt e-postadresse. Kontoer som ikke har vært aktive i løpet av en periode på 6 måneder, vil bli terminert.

Du kan bli skattlagt for oppsparing av CashPoints, avhengig av hvor stort CashPoints-beløp du samler opp og skattelovene i føderale, statlige og lokale jurisdiksjoner. Under alle omstendigheter vil du være eneansvarlig for alle typer skattekrav som kan oppstå på grunn av at du samler opp eller mottar CashPoints. For at vi om nødvendig skal kunne utstede et IRS-skjema 1099, kan vi i tillegg be om at du oppgir visse typer personopplysninger. Hvis du unnlater å oppgi slike opplysninger til oss, kan vi velge å tilbakeholde skyldige avgifter fra CashPoints-betalingene med mindre eller inntil slike opplysninger oppgis.

4. Vilkår for Affiliates. Affiliates drives uavhengig av, og er ikke på noen måte kontrollert av Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., kan levere en stikkordsside eller annen beskrivelse på vårt nettsted over vilkårene for visse Affiliates, men denne er kun til informasjon. Affiliates kan pålegge vilkår eller begrensninger som avviker fra eller kommer i tillegg til de som er beskrevet på slike stikkordssider eller i slike beskrivelser. Vi er ikke ansvarlig for å angi eller opprettholde Rabattbeløpet som tilbys av noen Affiliates, eller for kravene i noen programmer eller tilbud fra Affiliates. Hver Affiliate har forbeholdt seg retten til når som helst, og uten varsel, å kunne endre beløp eller prosent for Rabatten de tilbyr, i tillegg til vilkårene for alle typer Kvalifiserende kjøp, og Affiliates er ikke forpliktet til å betale noen bonus eller rabatt på noe bestemt kjøp. Derfor kan vi ikke gi noen forsikringer om at noe Affiliates vil delta i Tjenesten på et hvert tidspunkt, og vi er ikke ansvarlige hvis en Affiliate ikke betaler Rabatten for en bestemt transaksjon. Vi er ikke ansvarlig for at noen forhandlere eventuelt trekker seg fra Tjenesten. I tillegg til CashPoints legger Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., også ut spesielle kupongkoder eller kampanjetilbud, for eksempel gratis forsendelse til fordel for medlemmer av Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc.. Disse tilbudene kommer fra Affiliates, og ikke fra Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., er ikke ansvarlig for utløpte kuponger eller utdaterte kampanjer eller at noen Affiliates unnlater å godta slike kuponger eller koder.

5. Tredjepartsnettsteder Du forstår at Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., ikke driver eller kontrollerer produktene eller tjenestene som tilbys av tredjeparter, kampanjepartnere eller deltakende Affiliates. Tredjepartsnettsteder og nettforhandlere som nås via Norwegian Reward eShop-nettstedet, er ansvarlige for alle aspekter ved ordrebehandling, ordreoppfyllelse, forsendelse og ekspedering, fakturering og kundeservice. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., er ikke en part i transaksjonene som skjer mellom deg og forhandleren som du velger å handle fra. Hvis du kjøper produkter eller tjenester fra Affiliates, blir du kunde hos disse forhandlerne og må derfor rette eventuelle kommentarer, klager eller forespørsler som gjelder kjøpene, til disse forhandlerne og ikke til Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc. Alle regler, policyer (inkludert personvernpolicyer) og driftsprosedyrer for disse forhandlerne gjelder for deg når du bruker disse forhandlernes Nettsteder eller lokale forretningslokaler. Ingen referanser til tredjepartsprodukter eller -tjenester indikerer støtte fra Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc.

6. Opplysninger. Du gir Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., autorisasjon til å fremlegge opplysninger du har oppgitt, eller opplysninger som Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., har innhentet om kontoen din eller shoppingatferden din, for tredjeparter. Slik opplysninger kan være oppgitt: (i) til agenter for Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., eller deres affiliates, for eksempel uavhengige revisorer, konsulenter eller advokater; (ii) for å samsvare med avgjørelser eller forespørsler fra myndigheter eller domstoler; (iii) i aggregerte markedsføringstjenester for en annonsepartner eller samarbeidende forhandler, eller (iv) der det er nødvendig for innløsning eller overføring av rabattene dine. Videre gir du Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., autorisasjon til å motta eventuelle kontoopplysninger fra alle Affiliates, inkludert, men ikke begrenset til, opplysninger som gjelder det Kvalifiserende kjøpet, for eksempel bestilte produkter, ordrenummer, tidspunkt og dato for det Kvalifiserende kjøpet og e-postadressen som ble angitt for det Kvalifiserende kjøpet. Du godtar å holde Affiliates skadesløs for alle opplysninger som fremlegges for Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc..

7. Ansvarsfraskrivelse. Tjenesten fra Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc. leveres til deg "som den er", uten noen garanti. I det maksimale omfanget som er tillatt ved lov, fraskriver Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc. seg alle uttrykkelige eller underforståtte representasjoner og garantier med hensyn til tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for bruk, brudd på regler eller rettigheter og underforståtte garantier som oppstår under handel eller tjenesteutføring.

Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc. gir ingen garantier eller representasjoner med hensyn til kvaliteten på eller nøyaktigheten av annoser for noen varer, produkter eller tjenester som tilbys eller leveres av affiliates eller leverandører i forbindelse med tjenesten. i tillegg ønsker Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., å iverksette rimelige tiltak for å forhindre innføring av virus eller annet ødeleggende materiale på nettstedet til Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, gir ingen garantier eller representasjoner for at dette nettstedet er fritt for ødeleggende materiale. I tillegg gir Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., ingen garantier for at tilgangen til dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri, og Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., påtar seg ingen form for ansvar for noen skader som skyldes at du har hatt tilgang til, eller ikke har vært i stand til å få tilgang til, dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, at du ikke har hatt mulighet til å samle opp bonus ved å kjøpe varer hos en affiliate.

8. Ansvarsbegrensning. Ingen andre selskaper vil under noen omstendigheter være ansvarlig overfor deg for at Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., unnalter å utføre sine forpliktelser. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for noen tilfeldige skader, indirekte skader, spesielle skader, følgeskader eller eksemplariske skader, uansett om de skyldes og under noen form for ansvarsteori oppstår i forbindelse med tjenesten eller at du bruker eller ikke er i stand til å bruke dette nettstedet eller tjenesten eller kjøpet eller bruk av noen varer, produkter eller tjenester fra forhandlere eller leverandører, selv om Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., eller representanter for disse, er informert om muligheten for slike skader, krav eller tap, og uten at det får innvirkning på eventuelle mangler med hensyn til hovedformålet ved eventuelle begrensede utbedringer.

9. Skadeerstatning. Du godtar å holde Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., deres morselskaper, datterselskaper, affiliates, ledere, direktører og ansatte, skadesløse fra alle typer krav, inkludert advokatkostnader i rimelig grad, utbetalt til eventuelle tredjepart på grunn av eller som følge av at du bryter denne policyen, eller at du eller andre som bruker tjenesten via din konto, bryter regler eller rettigheter som gjelder åndsverkrettigheter eller andre rettigheter som personer eller enheter kan ha, eller som følge av at det finnes truende, æreskrenkende, uanstendig, sjikanerende eller støtende materiale i noe av kommunikasjonen din.

10. Terminering av eller endringer i programmet. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., reserverer seg retten til å terminere tjenesten når som helst. Varsel om terminering av tjenesten vil sendes til e-postadressen du oppgir til Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., under registreringsprosessen. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., vil ikke være ansvarlig for å ha unnlatt å varsle deg om terminering av tjenesten hvis slik unnlatelse skyldes årsaker som ligger utenfor Incentive Networks', en divisjon av Webloyalty.com, Inc., kontroll, inkludert feil i e-postprogrammet ditt, unøyaktig e-postadresse, at du ikke leser e-post på nettet eller at du unnlater å informere Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., om endringer i e-postadressen.

11. Vilkårsendringer. Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., kan endre disse Vilkårene fra tid til annen, med eller uten varsel, og det at du fortsetter å bruke Tjenesten etter slike endringer, skal anses som at du godkjenner alle slike endringer. Det er ditt ansvar å kontrollere Vilkår-delen på nettstedet for Norwegian Reward eShop-nettstedet regelmessig for å undersøke om denne Avtalen har blitt endret. Hvis du ikke godtar endringer til denne Avtalen, må du umiddelbart slutte å bruke Tjenesten.

12. Terminering. Din bruk av Tjenesten er underlagt Vilkårene. Hvis du eller noen som opptrer på dine vegne, unnlater å overholde vilkårene, gjør forsøk på svindel eller misbruk knyttet til oppsamling eller innløsning av bonus, eller oppgir feil opplysninger til Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., eller deres Affiliates, kan det føre til at din bruk av Tjenesten termineres, at kontoen din hos Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., annulleres og/eller at du taper oppsamlet bonus.

13. Tvister eller feil. Alle spørsmål eller tvister som gjelder Tjenesten, må sendes skriftlig innen 60 dager etter den kvalifiserende transaksjonen, til Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., på: Incentive Networks, attn: Customer Service, P.O. Box 855, Shelton, CT 06484. Alle slike tvister skal løses av Incentive Networks, en divisjon av Webloyalty.com, Inc., etter eget skjønn.

*CashPoints er valutaen som Norwegian Reward bruker for å utbetale lojalitetspoeng i til sine medlemmer.
1 CashPoint = 1 NOK. For mer informasjon om CashPoints generelt, se
https://no.norwegianreward.com/omreward

×

Logg inn

Logg inn med din Reward-profil for å handle via Reward eShop.
Bli medlem her!

Handle

Handle i en av de mange nettbutikkene der du kan tjene CashPoints

Tjen CashPoints

Etter at du har fullført kjøpet i nettbutikken vil du motta dine CashPoints senest innen 90 dager (som oftest mye tidligere).

×

Mine favoritter